Zintegrowany system solarny

Cel projektu

  • Budowa systemu integrującego cechy:

–ogniwa fotowoltaicznego (zamieniającego energię słoneczną na elektryczną)

–kolektora słonecznego (zmieniającego energię słoneczną na energię cieplną)

  • Pomiar sprawności poszczególnych elementów
    i sprawdzenie funkcjonalności układu

 

Budowa układu

  • Moduł z 9 ogniw połączonych szeregowo-równolegle
  • Układ PV zintegrowany z układem cieczowym, chodzącym moduł i odbierającym ciepło