Filtr dolnoprzepustowy

Cel projektu

  • Projekt i symulacje filtru dolnoprzepustowego
  • Budowa i pomiary filtru

Filtr ten ma zastosowanie we wzmacniaczach wielkiej częstotliwości i dużej mocy (do 3kW).

Zbudowany jest z 6 torów, przy czym każdy tor ma swoją częstotliwość graniczną. Tego typu układ znajduje się
w każdej stacji krótkofalowej.

Budowa i pomiary